• Lõi lọc đường ống khí nén Sotras - Italy

Lõi lọc đường ống khí nén Sotras - Italy

  • Mã số:

Lượt xem: 1749

LÕI LỌC ĐƯỜNG ỐNG KHÍ NÉN SOTRAS - ITALY
- Cấp độ lọc thô / Pre Ffilter / 3 Micron / "P" (Màu vàng)
- Cấp độ lọc tinh / Fine Filter / 0.1 Micron / "F" (Màu xanh lá)
- Cấp độ lọc siêu tinh / Micro Filter / 0.01 Micron / "M" (Màu đỏ)
- Cấp độ lọc than hoạt tính / Carbon Filter / 0.01 Micron / "C" (Màu đen)
SM9017-1501993283.JPGSM9018-1502332349.JPGSM9019-SOTRAS-1502330561.JPGSM9020-SOTRAS-1502332378.JPGSM9017-1501993283.JPG

SM9017-1501993283.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9017
SM9018-1502332349.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9018
SM9019-SOTRAS-1502330561.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9019
SM9020-SOTRAS-1502332378.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9020

SM9017-1501993283.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9021
SM9018-1502332349.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9022
SM9019-SOTRAS-1502330561.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9023
SM9020-SOTRAS-1502332378.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9024
SM9017-1501993283.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9025
SM9018-1502332349.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9026
SM9019-SOTRAS-1502330561.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9027
SM9020-SOTRAS-1502332378.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9028
SM9017-1501993283.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9029
SM9018-1502332349.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM 9030
SM9019-SOTRAS-1502330561.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9031
SM9020-SOTRAS-1502332378.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9032
SM9017-1501993283.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9033
SM9018-1502332349.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9034
SM9019-SOTRAS-1502330561.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9035
SM9020-SOTRAS-1502332378.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9036
SM9017-1501993283.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9037
SM9018-1502332349.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9038
SM9019-SOTRAS-1502330561.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9039
SM9020-SOTRAS-1502332378.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9040
SM9017-1501993283.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9041
SM9018-1502332349.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9042
SM9019-SOTRAS-1502330561.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9043
SM9020-SOTRAS-1502332378.JPG
LÕI LỌC KHÍ SM9044
SM9017-1501993283.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM 9045
SM9018-1502332349.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM 9046
SM9020-SOTRAS-1502332378.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM 9047
SM9017-1501993283.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM 9048
SM9017-1501993283.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM 9049
SM9018-1502332349.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM 9050
SM9019-SOTRAS-1502330561.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM 9051
SM9020-SOTRAS-1502332378.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM 9052
SM9017-1501993283.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM 9053
SM9018-1502332349.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM 9054
SM9019-SOTRAS-1502330561.JPG
Lõi lọc đường ống Sotras
SM9020-SOTRAS-1502332378.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM 9055
SM9017-1501993283.JPG
Lõi lọc khí Sotras SM SM 9056

Vui lòng liên hệ :

Kinh doanh NGUYỄN VĂN LƯU(Mr)
Mobile 0989 508 177 (Zalo, Vber)
Skype hopnhatvn
Yahoo hopnhatvn
Email info@hopnhatvn.com
Website http://locthuyluckhinen.com/

Demo Options